Skoč na: obsah | navigáciu

Vážené dámy a páni

Výzva k spolupráci vývoja a výskumu zameraná na medicínsko–farmaceutické aspekty.

Dovoľujeme si Vás osloviť ako úspešných ľudí - podnikateľov nášho okolia a poodhaliť Vám niečo z nášho zákulisia. Naším hlavným predmetom činnosti je všeobecne prospešná humánna činnosť - Vývoj a výskum v oblasti prírodných a technických vied, so zameraním na medicínsko –farmaceutické aspekty. Ak by Vás náš projekt oslovil, uvítali by sme osobné stretnutie, nakoľko je téma značne obsiahla a každého zaujíma niečo iné z tohto spektra.

Ako skúsení podnikatelia iste viete, že iba dobrý nápad nestačí. My máme dobrý nápad, ale potrebujeme Vašu pomoc. Naša predstava o pomoci je, že ten kto nám dal balík kancelárskeho papiera nám už pomohol a sme za to vďační. Nevieme nič o Vašich možnostiach a preto by sme uvítali stretnutie kompetentného človeka z Vašej spoločnosti. Máme rozpracované vlastné vysoko účinné prírodné imunostimulačné prípravky. Sú vysoko účinné aj pri najťažších ochoreniach a to v každom štádiu, čo je zároveň aj hlavným predmetom nášho ďalšieho výskumu. Sú z cesnaku s obsahom silne antibakteriálnej a virostatickej oblasti pričom sú zároveň aj požívatinou. Unikátne výsledky máme pri alergických, astmatických, zažívacích, črevných, onkologických, kožných, srdcovocievnych, imunitných, kĺbových, hormonálnych ochoreniach, atď. U pooperačných a poúrazových stavov, bola každá operácia zdarná a veľmi rýchla rekonvalescencia. U väčšiny ochorení sú citeľné zmeny k lepšiemu už po7-14 dňoch, pričom sa ochorenia postupne vytláčajú z tela práve regeneráciou imunitného systému. Dnes je preukázané, že najväčšiu časť ochorení našej populácie spôsobujú práve vírusy, nakoľko degenerujú náš imunitný systém. Z týchto prírodných imunostimulačných prípravkov sme izolovali silne virostatickú oblasť, ktorá je základom pre vysokoúčinné prírodné prípravky, ktoré momentálne máme v registračnom konaní, pred pridelením kódu liek. Sú to nami vyvinuté štyri prípravky pre civilizačné ochorenia - antivirotiká. Dlhodobá klinická prax preukázala, že aj u najťažších prejavov herpetických infektov nastáva okamžitý ústup infektu a nevyskytli sa žiadne recidívy. Vírus herpesu je jeden z najhúževnatejších vírusov, s celosvetovo 86 až 90 % infikáciou ľudí aj zvierat. Jeho nežiaduci vplyv sa prejaví kedykoľvek, spravidla po znížení imunity. Naše prípravky ho dokážu eliminovať počas 24-48hodín bez recidívy na pôvodnom mieste výskytu. Preto pre ďalšie aspekty výskumu zotrvávame v úsilí o prípravu ďalších produktov.

Sme neštátna organizácia bez grantov a dotácií, pričom vývoj - výskum a registrácia liekov nemá oblasť príjmov iba náklady. Náš obrat nám nepostačuje ani na prevádzkové a režijné náklady spoločnosti /bez miezd až pre dvoch ľudí/. Podľa hodnotenia a vyjadrenia z odborných kruhov zo zahraničia sme ojedinelý úkaz na tejto planéte, lebo sme zvládli vývoj, výskum a registráciu lieku, bez národných aj nadnárodných korporácií. K tomu, aby sme sa dostali ďalej v oblasti vývoja a výskumu, a etablovali sa ako prvá súkromná spol. v SR, sme skúšali požiadať o bankový úver. Keďže na bežnom účte a ročnej uzávierke sme v červených číslach, nie sme bonitný klient tzn. po ročnom vybavovaní je naša žiadosť zamietnutá. Na túto našu blahodarnú činnosť máme v rekonštrukcii vyhovujúci objekt, len ukončenie nezvládame.

Konštatujme, že počas existencie samostatnej ČR a SR nebol vyvinutý ani jeden originálny liek (!) napriek tomu, že jestvuje výskumná základňa platená zo štátnych zdrojov. V našej činnosti, by sme chceli dosiahnuť finalizáciu ojedinelého súkromného projektu výskumu a vývoja, čo je tiež nezvyčajné. A toto je hlavný dôvod, prečo sa chceme s Vami stretnúť. Možno by sme našli spoločné riešenia na urýchlené ukončenie rozpracovaných oblastí vývoja a výskumu. Je dôležité, či chcete o tom len vedieť, alebo aj byť pri tom a skúsiť riešiť zdravotné problémy Vás, resp. Vašich blízkych. Lebo ak chcete byť pri tom, tak potrebujeme o Vás vedieť, aby sme pre Vás mohli vyrobiť základ, ktorý sa dá pripraviť len 1x v roku /prír. surovina na extrakt je použiteľná cca 2 mesiace v roku a je z dovozu/. Príprava a finalizácia stimulátorov je veľmi prácna, náročná na suroviny a fin.prostriedky. Nevidíme zatiaľ perspektívne možnosti hromadnej výroby a preto zostávame pri tých čo nám pomáhajú.

A tak by sme sa s Vašou pomocou mohli hrdo postaviť za naše dosiahnuté výsledky. Zároveň by nás to posunulo na popredné miesto v EU.

Vďaka za pochopenie
František Krommel
GR a predseda predstavenstva a.s.
V Nových Zámkoch

Zoznam odborníkov, ktorí sa k našim prípravkom môžu vyjadriť:
 • Doc. RNDr. PhMr. Ján Lučanský, CSc. pedagóg a vedecký pracovník v oblasti kvality liečiv
 • Prof. MUDr. Jozef Buchvald, Dr.Sc. hlavný odborník MZSR pre dermatológiu a venerológiu
 • Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, CSc. prednostka kožnej kliniky Fakultnej nemocnice BA
 • MUDr. Jana Szokolayová. vedúca oddelenia toxikológie Slovenská Zdravotnícka Univerzita
 • MUDr. Andrej Čižmár, onkologická klinika pre deti a dorast, Detská fakultná nemocnica BA
 • MUDr. Jana Oravcová, všeobecná lekárka pre dospelých, špecializovaná klinika Falck Slovakia
 • PharmDr. Zuzana Kurôpková - Vartovníková, lekáreň Barbie, Modra
 • PharmDr. Zdenek Nouzovský, odborný pracovník v oblasti posudzovania nových liečiv
 • PharmDr. Karol Michalák odborný poradca v oblasti pre registráciu dokumentácie nových liečiv
 • RNDr. Zdeno Mahrla, CSc. odborný poradca a vedecký pracovník v oblasti kvality liečiv
 • PharmDr. Ján Tomásch odborný poradca v oblasti pre technológie a registráciu nových liečiv

ale aj ďalší odborníci a posudzovatelia.