Skoč na: obsah | navigáciu

PRÍPRAVKY - Nájdete v každej dobrej lekárni!

sú účinné v každom štádiu ochorenia a vhodné aj pre alergikov

Etenolový extrakt s 3% účinnej látky + prírodné ingrediencie

Etenolový extrakt s 5% účinnej látky + prírodné ingrediencie proti nadmernému vysušovaniu.

Etenolový extrakt s 7% účinnej látky + prírodné ingrediencie proti nadmernému vysušovaniu, praskaniu rany a krvácaniu.

Etenolový extrakt s 9% účinnej látky + prírodné ingrediencie proti nadmernému vysušovaniu, praskaniu rany a krvácaniu, pri ťažkých a rozsiahlych recidívach až torpídne herpetické exémy.

Herpík 3%

Aplikuje sa pri prvých prejavoch herpesu, ktorý sa začína svrbením a sčervenaním na perách alebo v prípade, ak vzniknú afty v ústach alebo praskliny v kútikoch úst. Postihnuté miesto na pokožke treba umyť mydlom a dobre opláchnuť vodou, aby sa odstránili všetky nečistoty. Je to nutná podmienka, aby účinné látky mohli prenikať do kože. Na ošetrované miesto sa priloží tampónik z vaty navlhčený HERPÍKOM, podľa možnosti takej veľkosti ako je ošetrovaná plocha pokožky alebo sliznice. Ak je takých miest viac, aplikáciu treba vykonať na každom mieste osobitne. Tampónik netreba tlačiť, len ľahko držať počas aspoň 10 minút. Tento postup treba opakovať počas prvých 6 až 8 hodín aspoň trikrát počas nasledujúcich 48 hodín.


Herpík 5%

Použije sa v prípade výskytu pľuzgierikov na perách, ak afty v ústach sú už dlhší čas alebo kútiky úst sú viac popraskané. Keďže obsahuje vyššiu koncentráciu účinných zložiek, nastáva rýchlejší prestup do pokožky alebo sliznice. Ošetrenie sa vykoná vyššie uvedeným postupom rovnako dlho. Na afty v ústach sa tampónik prikladá 4 až 5-krát denne počas aspoň 5 minút. Pri výskyte nálezu v nose treba nos najprv dôkladne odhlieniť a prikladať tampónik počas asi 4 až 5 minút. Po odznení príznakov sa sliznica úst alebo nosa môže opláchnuť odvarom z rumančeka alebo šalvie, prípadne sa môže ošetriť vhodnou masťou, aby sa nevytvorila krusta.Herpík 7%

Vyššia koncentrácia účnných látok poskytuje vyšší „komfort“ a rýchlejší nástup odstránenia prejavov herpesu a obnovenia štruktúry kože alebo sliznice. Aplikuje sa pri už mokvajúcich alebo až zahnisaných plochách. Výsledkom je relatívne skrátený čas obnovy pokožky. Tak ako pri aplikácii vyššie uvedených koncentrácií, vytvorí sa postupne tmavnúca krusta, ktorá v krátkom čase odpadne a na ošetrenom mieste nevznikne jazva.
Herpík 9%

Použitie tohto prípravku zabezpečuje najvyššiu efektívnosť a ojedinelý výsledok, nakoľko sa uplatňuje synergizujúci efekt penetrácie a priepustnosti tkaniva. Jedinečnosť a výnimočnosť aplikácie prípravku v tejto koncentrácii súvisí s najmä s rýchlosťou sorpcie a okamžitým vplyvom na maximálne zníženie aktivizácie vývoja prejavov deštrukcie podkožného tkaniva a tým jeho urýchlenú obnovu. Vývoj prípravku v tejto koncentrácii súvisel so snahou dosiahnuť efektívny výsledok v čo najkratšom čase a aplikácie v prípadoch s dlhotrvajúcimi a recidívujúcimi prejavmi.


Nájdete v každej dobrej lekárni!

APLIKÁCIA

a pri prvých príznakoch prejavu herpesu, oparu, kútikov, ktorými sú svrbenie, mierne alebo silnejšie pálenie, treba postihnutú časť umyť vodou a mydlom a po osušení priložiť malý vatový tampónik navlhčený Herpíkom takej veľkosti ako je veľká postihnutá časť pokožky alebo úst. Priložiť na postihnuté miesto na asi 10 minút, ale netlačiť a nechať roztok prenikať do pokožky. Tento postup opakovať počas prvých 6 až 8 hodín tri- až štyrikrát. Podľa okolností alebo problematickosti situácie aj viackrát.
b v prípade, že sa už vytvoril pľuzgier, mokvajúca alebo hnisajúca rana, postup ošetrenia opakujeme aspoň dva až tri dni resp. do stmavnutia krusty. Po odpadnutí chrasty nezostávajú žiadne jazvy.
c afty v ústnej dutine na napadnutých miestach treba tampónik prikladať 4 - 5 x denne počas aspoň 5 minút. Pri aplikácii v nose tento najprv dôkladne vypláchnuť, resp. odhlieniť a 3 až 4 krát denne ošetriť vatovým tampónikom počas asi aspoň 5 až 6 minút. Po odznení bolestivých príznakov sliznicu nosa ošetriť vyplachovaním rumančekovým odvarom alebo vhodnou masťou, aby nevznikla resp. nestvrdla krusta.