Skoč na: obsah | navigáciu

O NÁS

V dobe rozvoja a budovania socializmu bola zaznávaná činnosť pracovať na vývoji prírodných prípravkov podporujúcich zdravie populácie. Pred 35 rokmi sa uprednostňovali syntetické chemické deriváty, kde bolo možné stanoviť molekuly, zlúčeniny a pod. Naproti tomu prírodné kompozície a látky sú závislé od neovplyvniteľných faktorov – tj. pôda, destinácia, klimatické podmienky a mnoho iných. Zhoda náhod urobila svoje a predmetom činnosti a záujmu malej skupinky priateľov sa stal práve obyčajný takzvane „smradľavý“ cesnak. Jedným z motívov tohto výberu bola v tom čase jedna odborná publikácia práve o zázračnej od praveku uznávanej plodine kúzelníkov – cesnaku.

Táto štúdia uvádzala aj takú jednoduchú štatistiku – citujem: „ v oblastiach, kde sa nadpriemerne konzumuje cesnak, nie sú zaznamenané civilizačné ochorenia.“ Tento poznatok sme si vedeli živo vybaviť v pamäti z minulosti – z detstva. Poznali sme rodiny, ktorým vôňa cesnaku nesmrdela.Dožili sa vitálni a s čistou mysľou takmer 100 rokov. Celý život neboli chorí a mali svojich 32 zubov.

Smer bol jasný a tak sme sa pustili do príprav rôznych extraktov a macerátov v rôznych kombináciách kompozícií tohto druhu, ktoré sme skúšali na sebe a svojich blízkych, neskôr aj na ľudoch z nášho blízkeho okolia. Výsledky boli jasné už po 2-3 týždňoch podávania týchto preparátov, ktoré boli upravené špeciálnou technológiou, ktorou sa dosiahlo znásobenie účinných látok cesnaku.

Nástupom 90-tych rokov sme našu prácu zamerali na kompozície upravené špeciálnou technológiou, kde bola preukázaná silná antibakteriálna a virostatická schopnosť. V spolupráci s poprednými inštitútmi zameranými na oblasť medicíny a farmácie sa podarilo izolovať z našej kompozície spektrum frakcie zodpovedajúce za virostatickú a antibakteriálnu oblasť. Stačilo už len túto tinktúru rozriediť do vhodného média ako nosiča a doskúšať koncentrácie tak média ako i percento tinktúry s priaznivými účinkami na afty, opary a kútiky s názvom Herpíky. Tento proces vývoja môžeme hodnotiť cca 18 rokmi mravenčej práce nášho tímu fanatikov.