Skoč na: obsah | navigáciu

História vývoja, výskumu

a nový prípravok GeoCoVirum

Je riešenie na súčasnú pandemickú situáciu?

Ponúka ho firma Globcom a.s. a jej riaditeľ, prírodovedec - biológ František Krommel. Je to človek, ktorý úspešne pracuje vo výskume, a to výlučne s prírodnými látkami. Dosiahol už niekoľko úspechov svetového významu. Jeho prvým úspešným celoživotným dielom - produktom bolo a je antiherpetikum s názvom HERPÍK, u ktorého je preukázané, že zaberá už po prvej minúte a nie sú známe recidívy. Po preukázaní a potvrdení týchto výsledkov klinickými skúškami, bol nominovaný na najvyššie ocenenie Krištáľové krídlo. Jeho objav bol hodnotený ako „Mimoriadny objav v medicíne“. Tento prípravok mal záujem zaregistrovať ako rastlinný liek, a napriek tomu, že mali všetky náležitosti dokumentačne takmer kompletne pripravené, nezvládli to finančne. Zároveň bolo preukázané testami na Ústave preventívnej a klinickej medicíny že prípravok je vhodný aj na vnútorné aplikácie. A tak sa prípravok v roku 2002 dostal na trh v SR, kde je hodnotený ako jediný účinný prípravok sveta pri herpetických infektoch. Tam kde sa Herpík dostal do sveta, sú odozvy absolútne jednoznačné. Názor viacerých vedeckých kapacít a predstaviteľov spoločností, ktorí mali možnosť posúdiť tento prípravok, znie: „Husle Antonia Stradivariho a HERPIK sú porovnateľné, nakoľko sú na svete jediné a neopakovateľné.“

Nástupom roku 2020 sa objavila pandémia Korona vírusu COVID-19. Pre nás to bola len nová výzva. Nakoľko vírus herpesu patrí a bol v odbornej verejnosti hodnotený v minulosti ako najhúževnatejší vírus sveta. Stačilo objemovo zmeniť účinné látky a vyskúšať u infikovaných ľudí.

Bezpečnosť a zloženie pôvodného antivirotika Herpík ako prírodného prípravku bolo v minulosti preukázané. Znamená to, že nemá žiadne nežiaduce účinky, predávkovanie, interakcie, atď. Neobsahuje ani stopy chémie. A klinické skúšky prebiehali na Klinike detskej onkológie vekovej kategórie 2-6 rokov.

Dnes firma spolupracuje najmä so zahraničím, kde nachádza odozvu a hlavne podporu. Hlavnou osobnosťou pri tejto náročnej práci je maďarský pán prof. Dr. Gergely Kálmár, ktorý je známou osobnosťou vo svete a prednášal aj v Ázii i v USA na popredných svetových univerzitách.

Výsledok?

Výsledkom tejto medzinárodnej spolupráce s pomocou prof. Kálmára je registrácia a aplikácia prípravku GEOWIRUM u cca 3 500 pozitívnych pacientoch pri Koronavíruse a to od marca roku 2020 v Maďarsku. Prípravok GEOWIRUM na vnútorné aplikácie, bol vyvinutý ešte na Slovensku, ale už je úspešne registrovaný v Maďarsku! A to pre celú EU. Pre Slovensko bol vyrobený prípravok GeoCoVirum, ktorý je u nás registrovaný. Preukázalo sa, že pri Corona víruse sa ochorenie v priebehu 48 hodín mení na podstatne ľahšiu formu, ustupujú vysoké teploty, čím sa výrazne znižuje doba hospitalizácie a pacient sa stáva postupne negatívny! Znamená to, že pacient môže odísť do domácej karantény a nezostávajú následky na jeho zdraví. GeoCoVirum bolo ponúknuté našim zdravotníkom, aj informácie pre médiá, ale nikto neprejavil záujem... Je u nás zdravie naozaj na prvom mieste?


Je už veľa zariadení, čo to má, aj moje zariadenie v Solčanoch. Im som dala poslednú fľaštičku od GLOBCOM a.s. a 10 klientov má od druhého dňa od požitia priebeh bez príznakov. Ak by sme to dali aspoň ďalším piatim zariadeniam a budú mať ten istý výsledok, vieme to už posunúť novinárom! Dnes nám bolo doručených od GLOBCOM a.s. Nové Zámky, ďalších 50 dávok prípravkov Geo-CoVirum ako DAR. Za čo srdečná Vďaka.
Ďakujem za reakciu.
Mgr. Anna Ghannamová
Predsedníčka
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR


Od 3.12. sa moríme s vírusom z 36 klientov je pozitívnych 34 klientov. Bohužiaľ máme aj 16 pozitívnych zamestnancov. Sme straše unavení, je to veľmi náročné. Radi privítame každú pomoc. Samozrejme máme záujem o prírodný produkt Geo-CoVirum. Veľmi pekne ďakujem,
S pozdravom
Riaditeľ DD Močenok


Ponuka pomoci v krízovej situácii. Na APSS v SR sa obrátila spoločnosť GLOBCOM, ktorá chce ako sponzor darovať členom APSS v SR prírodný produkt GEOWIRUM (na Slovensku registrovaný pod názvom GEO – CoVirum), ktorý môže výrazným spôsobom pomôcť proti patogénnym infekciám a vírusom a môže značne a rýchlejšie zlepšiť zdravotný stav aj pacientov s diagnostikovaným ochorením COVID–19. Zástupca spoločnosti vie podľa požiadavky priniesť produkt pred dvere zariadenia, ktoré má pozitívnych prijímateľov, či zamestnancov. Takže tí z Vás, ktorí, žiaľ čelíte nákaze a máte o túto sponzorskú pomoc záujem, hláste sa na môj e-mail.

Aká je perspektíva?

Vyprázdnia sa nemocnice, spoločnosti môžu produkovať ako predtým a hospodárska kríza môže byť zažehnaná! A práve toto môže byť riešenie na súčasnú situáciu nielen u nás, ale i vo svete! Napriek tomu, že spoločnosť Globcom a.s. pod vedením pána Františka Krommela doteraz nedostala od štátu za tie desiatky rokov absolútne žiadnu podporu, či dotáciu, ponúka v prvom rade Slovensku rýchle a účinné riešenie hospodárskej krízy. Keďže nemá doteraz žiadnu spätnú väzbu od vlády, ministerstva, či iných kompetentných inštitúcií, ktoré za posledné obdobie oslovil s touto ponukou, tak žiaľ je nútený odísť natrvalo so svojím vyvinutým produktom do zahraničia...

Autor má ponuky z Japonska, Arabských Emirátov, Indie, atd. A to nielen na produkty, ale aj na občianstvo. Z jeho vyjadrenia: zriekne sa aj slovenského občianstva a nenechá na našom trhu ani unikátny Herpik, ktorý aj podľa odborníkov je mimoriadny svetový objav.